Uyku Nasıl Başlar ve Nasıl Biter ?

İlk çağlardan beri insanlar, uykuya ilgi duyup onun sırlarını çözmeye çalıştılar. Hayatın yaklaşık 3 de birini kapsayan bu bilinç durumunun sırlarını anlamaya çalışan insanlar ilk modern anlamda bilimsel araştırmayı 1937 yılında uyku dalgalarını kağıt üzerine kaydederek başardı. Birçok insan uykunun başlamasına dair fikirlerini sundu. Bu sürecin nasıl ilerlediğini ve ha deyince uyuyanların aksine uykunun nasıl […]

Neden Uyuyoruz ?

Bu kısmı okumadan önce uyarmak isterim ki uyku evrelerinden aşağıda biraz bahsettim fakat çok karmaşık olmadığını düşündüğüm için ve bu soruyu cevaplarken ihtiyaç duyduğum yazının bu kısmında uyku evreleri az da olsa kendine yer buldu. Eğer size neden solunum yapıyoruz sorusunu sorsaydım. Cevabı: kandaki oksijen seviyesini dengelemek olurdu. Bu yönüyle solunum organizmada vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. […]

Uykunun Kökeni

İnsanlar ve hayvanlar için vazgeçilmez bir dürtü olan ‘’Ölümün Kardeşi’’ uykuya neden yenik düşüyoruz? Uykunun işlevi adına birçok teori var fakat bakış açımız tüm kafamızdaki soruları belki de tersine çevirebilir. Çünkü bilmediğimiz bir şey daha var ‘‘Uyanık kalmak için mi uyuyoruz, yoksa uyuyabilmek için mi uyanık kalıyoruz?’’. Biraz evrim teorisiyle konuya giriş yapmak gerekirse, canlılar […]

Uyku Nedir ?

Uyku Nedir ? Uyku, organizmanın çevreyle iletişiminin, değişik şiddetlerde uyaranlarla geri döndürülebilir biçimde, geçici, kısmi ve periyodik olarak kaybolması durumu olarak tanımlanabilir. Uyaran şiddetinin nelere bağlı olduğuna uykunun evrelerinde yer verdim.Uyku bazı özellikleriyle benzer durumlardan ayrılır. Örneğin koma durumu sürecin uzunluğu ve iletişimin uyaranlarla hemen normale döndürülememesiyle uykudan ayrılır. Hipnozda da dışarıdan gözleyen bir gözlemci […]

En Uzun Rüya Ne Kadar Sürer ?

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki en uzun süren rüya dönemi 45 dakikadır  ve ortalama 20-30 dakika sürer. Anlayacağınız üzere bir rüya  2-3 saniye sürmüyor yani en uzun rüya 6 saniye sürüyor 9 saniye sürüyor gibi halk arasında yayılmış mitler gerçeklikten oldukça uzaktır. Bunu su şekilde de gözlemlemek mümkündür. Düşünün bir insan uykusunda sayılıyor yada dudak kıpırdatma […]

Bir Rüyaya Tekrar Uyuyup Devam Edebilir Miyiz ?

Dr. Ed Wolpert tarafından yapılan bir deney göstermiştir ki başarılı bir REM periyotunun 10.- 15. Dakikasında uyandırılan denekler bir rüyanın ortasında uyanıp sonra uykularında rüyalarına devam ettiklerini söylemiştir. Fakat deneyin sonucu göstermiştir ki hiçbir rüya bu şekilde devam edemez ve uyandığınız anda rüyanız tek taraflı olarak bitmiş olur tekrar başlayamaz. Fakat aynı gece bir rüyanın […]

REM Uykusu

REM uykusunun adını hızlı göz hareketlerinden aldığından bahsetmiştim. Bu evrede neler olduğunu bu kısımda inceledim. REM uykusunda beyin aktivitesi uyanıklık kadar hatta ondan daha hızlıdır. Hızlı göz hareketlerinin yanında el ve dudak gibi küçük kas gruplarında seyrimeler görülür fakat solunum ve göğüs kasları hariç tüm vücut kaslarının kuvvet ve gerginliği sıfıra yakındır. Vücut bir nevi […]

NREM Uykusu

NREM uykusunun 3 bölümden oluştuğundan bahsetmiştik. NREM uykusunda neler olur ve ne işe yarar burada bu konuyu ele aldım. NREM evreleri boyunca önce solunum giderek yavaşlar. Kalp atım hızı ve kan basıncı bu evreler boyunca uyanıklığa göre giderek azalır. Başta beyin olmak üzere tüm vücuttaki işlemler yavaşlar. Tüm vücut dinlenmeye alınır. NREM uykusunun 1. Ve […]

Uyku Evreleri

Uykunun iki temel evresi vardır. Bunlar büyük ihtimalle çoğumuzun ismine aşina olduğu REM (Rapid Eye Moment) hızlı göz hareketlerinin olduğuevre ve NREM (Non-Rapid Eye Moment) yavaş göz hareketlerinin olduğu evredir. Uykunun bu evreleri tüm memelilerde ve kuşlarda var olup, birbirinden ve uyanıklıktan kesin sınırlarla ayrılmaktadır. Uçarken uyuyabilen ebabil kuşları buna uç noktada bir örnek olarak […]

Her Gece Rüya Görür Müyüz ?

Her Gece Rüya Görür Müyüz ? Çeşitli uyku evrelerinin gece boyunca ortalama 90 dakikalık dönemlerde tekrarlandığından uykunun evreleri yazısında bahsetmiştim. Burada tekrar hatırlatmak gerekirse uykunun başlangıcındaki NREM döneminden ilk REM döneminin sonuna kadar olan bir döneme bir siklus denir. Gece boyunca uykuda ortalama 5-7 siklus bulunur. Dolayısıyla gece boyunca 5-7 kez REM dönemine girilir. Rüya […]